495 800 688
Chraňte se
před ztrátami
S kartou a mobilem bezpečně
Chraňte se před ztrátami S kartou a mobilem bezpečně

Bezpečnostní desatero předplacených platebních karet

Ztráta nebo krádež karty je velmi nepříjemná záležitost. Kartu vám však mohou také zneužít, aniž byste o ni fyzicky přišli. Jak se proti tomu nejlépe chránit? Dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
Chovejte se ke kartě stejně jako k penězům. Buďte na ni opatrní a noste ji odděleně od osobních dokladů. Kartu ihned při převzetí podepište do podpisového proužku, nejlépe rozdílným podpisem oproti podpisu, kterým nakládáte s účtem. Po skončení platnosti karty se řiďte pokyny banky a neodevzdanou neplatnou kartu znehodnoťte. Bezpečně se zbavujte všech dokumentů s celým číslem karty, které před vyhozením roztrhejte nebo skartujte.
Stále kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Kartu nikomu nepůjčujte ani nedávejte do zástavy. Karta je nepřenosná. Toto neplatí pro případ, jste-li rodič (který kartu aktivuje a registruje) a předáte kartu svému dítěti pro účely kapesného. Pravidelně kontrolujte, že je karta stále na svém místě, i když ji nepoužíváte každý den.
PIN, heslo k privátní části portálu předplacených karet, bezpečnostní otázku a odpověď uchovejte v naprosté tajnosti a nikam je nezaznamenávejte! Za žádných okolností je nesdělujte (ústně ani písemně) jiné osobě, bance, policii či jiným orgánům, ani při zdánlivě důvěryhodném vyžádání. Zásadně nereagujte na e-mailové, telefonické dotazy nebo požadavky o sdělení karetních údajů na sociálních sítích – zejména pro PIN, číslo karty, identifikační číslo karty, její platnost nebo CVV/CVC (bezpečnostní kód na zadní straně karty). Nikdy nikomu nesdělujte ani obsah potvrzovacích SMS.
PIN zadávejte vždy diskrétně a dbejte, aby ho nemohl nikdo odpozorovat. Při zadávání PIN do bankomatu nebo platebního terminálu zakryjte klávesnici tělem i volnou rukou shora a zabraňte jeho odpozorování nebo nasnímání kamerou.
Kartu používejte pouze v důvěryhodných zařízeních a obchodních místech (platí především pro internetové platby). Nemáte-li k obchodníkovi důvěru, zvolte jinou formu platby. Doporučujeme využít službu Zabezpečení internetových plateb, případně si službu aktivovat pouze pro zaplacení na internetu a poté ji opět deaktivovat. Nastavení služby najdete po přihlášení do privátní části portálu předplacených karet v sekci Finanční operace.

Přihlašovací údaj (Identifikační číslo karty nebo přihlašovací e-mail) ukládejte pouze v počítačích, které máte plně ve své moci. Volbu zapamatování přihlašovacího údaje tedy nepovolujte v cizích počítačích, např. v internetové kavárně.
Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci. Obchodník je oprávněn ověřit si vaši totožnost, proto s ním spolupracujte. Personál obchodu či restaurace nesmí s vaší kartou odcházet mimo váš dohled.
Prohlédněte si bankomat, ze kterého chcete vybírat. Je-li na bankomatu umístěno neobvyklé zařízení či nese stopy neoprávněné manipulace, upozorněte policii, vydavatele karty nebo provozovatele bankomatu a hotovost vyberte raději z jiného bankomatu. Nikomu nedovolte, aby odvedl vaši pozornost. Narušuje-li někdo vaši diskrétní zónu nebo vás sleduje, zrušte transakci tlačítkem „storno“ či „zrušit/cancel“, vyčkejte na potvrzení o zrušení transakce a vyhledejte jiný bankomat. Nepřijímejte pomoc cizích osob. Při výběru hotovosti z bankomatu se vždy řiďte jen pokyny na obrazovce. Není-li vám bez vysvětlení vrácena karta, od bankomatu neodcházejte a ihned kontaktujte vydavatele karty, který vám pomůže s dalším postupem.
Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí na portálu a také v informačních SMS o provedených transakcích vůči prodejním a výplatním dokladům. Zjistíte-li neobvyklou transakci, reklamujte ji po přihlášení do privátní části na portálu předplacených karet (sekce Finanční operace).
Při ztrátě, odcizení nebo podezření na zneužití karty jednejte rychle a kartu ihned zablokujte na Oddělení péče o zákazníky +420 495 800 688.
Sledujte další služby zvyšujících zabezpečení karet – například nastavení služby Zabezpečení internetových plateb s možností povolit/zakázat platby kartou přes internet. Aktuality z oblasti bezpečnosti naleznete na bezpecnost.csob.cz.

Bezpečnostní doporučení pro mobilní aplikace

Všechny originální aplikace ČSOB jsou vám k dispozici na Apple App Store nebo Google Play. Instalací aplikací pocházejících z jiných než uvedených zdrojů se vystavujete vysokému riziku zneužití přihlašovacích údajů. Vždy si ověřte, že daná aplikace je vystavená od ČSOB.
Chraňte svůj mobilní telefon před neoprávněnými zásahy dalších osob, nepůjčujte jej ani nenechávejte bez dozoru. Zároveň se nepokoušejte provádět neautorizované úpravy nastavení operačního systému (Jailbreak, Root atp.), které mohou také představovat ohrožení bezpečnosti. Při propojování zařízení (například PC a chytrý  mobil) se vystavujete riziku přenosu viru z nakaženého zařízení do druhého (tzv.  cross-platform útok).
Nenechávejte svůj telefon bez zabezpečení. Nikdy nevíte, kdy jej ztratíte, a nálezce může zneužít nechráněný vstup do mobilu. Má tak otevřený přístup třeba do e-mailu (Seznam, Gmail) či na účet na sociálních sítích (Facebook). Číslo SIM karty navíc bývá ověřovacím pro platební příkazy.
Neotvírejte v mobilu e-maily od neznámých adresátů nebo s podezřelým předmětem. V žádném případě nezkoušejte otevřít jejich přílohy, neklikejte na žádné odkazy a e-maily rovnou mažte. Nikdy nereagujte na e-mail, který po vás požaduje sdělení osobních údajů, hesla nebo PINu. ČSOB od vás nikdy vaše údaje touto formou požadovat nebude.
Navštěvujte pouze důvěryhodné webové stránky a vyvarujte se stahování neznámých dat, včetně textových, tabulkových nebo PDF souborů. Jejich součástí může být kromě očekávaného obsahu i škodlivý kód, který může spustit instalaci nechtěného nebezpečného software na váš telefon.
Do aplikací bankovního charakteru se přihlašujte pouze prostřednictvím zařízení, která máte plně pod kontrolou a můžete ovlivnit jejich bezpečnostní nastavení. Rozhodně se vyhněte vypůjčeným, testovacím nebo prezentačním zařízením v prodejnách.
Používejte antivirové a antispyware programy. Sledujte a instalujte včas opravy a aktualizace aplikací i operačního systému telefonu, které vydávají výrobci. V ideálním případě povolte automatické aktualizace, abyste si mohli být jistí, že vám žádná aktualizace neunikne.
Pokud z jakéhokoli důvodu přijdete o svůj mobilní telefon s aplikací COOL karta, co nejdříve se přihlaste do svého účtu na www.coolkarta.cz a změňte heslo pro přístup do privátní sekce s detaily vaší předplacené karty.