495 800 688
Aktivujte si
COOL kartu
Stačí pár kroků
Aktivujte si COOL kartu Stačí pár kroků
  • Upozorňujeme na změnu Obchodních podmínek k 1.2.2018. Jejich úplné znění včetně informací o změnách naleznete v sekci Dokumenty.
  • Vyplněním formuláře kartu zároveň aktivujete i registrujete.
  • Identifikační číslo karty najdete na zadní straně karty (viz obrázek).
  • Po odeslání formuláře obdržíte SMS s PINem karty.
  • V další SMS vám zašleme také heslo pro vstup do privátní sekce tohoto portálu. Umožní vám zobrazit, kolik máte aktuálně na kartě nabito, přehled transakcí a další informace.
  • Aktivovanou kartu můžete rovnou nabít.
  • Stáhněte si také aplikaci pro Android, Apple iOS nebo Windows Phone, ve které hned vidíte, kolik máte na kartě nabito a kde jste platili, nebo v ní požádáte své blízké o dobití kreditu.
„Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Obchodní podmínky Československé obchodní banky, a. s. pro předplacenou platební kartu (včetně předsmluvních informací), jejich textu jsem porozuměl/a, případné nesrovnalosti mi byly vysvětleny v ČSOB pobočce či Era finančním centru nebo telefonicky na čísle +420 495 800 688, souhlasím s nimi a zavazuji se je dodržovat. Dále potvrzuji, že jsem obdržel/a kartu v neporušeném obalu.“
„Já držitel Karty souhlasím, aby Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „ČSOB“) zpracovávala všechny mé výše uvedené údaje a veškeré transakční údaje související s používáním Karty (dále jen „Údaje“) za účelem nabídky obchodu, služeb (včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu §7, odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) a marketingového zpracování. ČSOB bude tyto Údaje zpracovávat po dobu platnosti Karty a dále po dobu 1 roku od ukončení její platnosti. Beru na vědomí, že pokud poskytnu Kartu osobě mladší 18 let, vůči které jsem v postavení zákonného zástupce, bude s Údaji souvisejícími s používáním Karty nakládáno jako s mými Údaji. Tento souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn/a ho kdykoliv odvolat prostřednictvím privátní sekce webových stránek, Oddělení péče o zákazníky nebo případně jiným vhodně oznámeným způsobem straně ČSOB.“